Las Prywatny AB LAS PRYWATNY AB
sadzonki - nasiona - choinki / drzewka - krzewy - iglaki
Las
Wersja polskaEnglish versionRussian version

 
ZASTOSOWANIE WIERZB DRZEWIASTYCHWierzby drzewiaste pomimo dużego znaczenia jakie odgrywają w zadrzewieniach krajobrazowych są stosunkowo mało znane i ostatnio rzadko stosowane do celów gospodarczych.

Najobszerniej zostały opisane w monografii wydanej przez PAN Instytut Dendrologii w Kórniku koło Poznania w roku 1990. W tej krótkiej ulotce chcielibyśmy Państwu przybliżyć znaczenie i możliwość wykorzystania wierzb drzewiastych do zadrzewień, fitomelioracji, odwodnienia terenu oraz dla potrzeb energetycznych. Wykorzystanie wierzb drzewiastych dla potrzeb energetycznych będzie coraz bardziej popularne i popierane przez władze Polski oraz kraje Unii Europejskiej.

Wierzby drzewiaste możemy stosować w różnego typu zadrzewieniach, zarówno na terenach podmokłych i zalewowych, także na terenach suchych i kamienistych, czy też na terenach podlegających erozji.

Najbardziej typowym zastosowaniem wierzb drzewiastych jest sadzenie ich w miejscach wilgotnych, także w miejscach zalewanych i zatapianych. Wierzby drzewiaste mogą być sadzone w wielu różnych celach. Najważniejsze z nich są następujące cele:
 1. Produkcja drewna dla celów gospodarczych i energetycznych;
 2. Ochrona brzegów różnych zbiorników wodnych, potoków i rzek oraz rowów;
 3. Ochrona brzegów przed falą powodziową, opóźnianie spływu fali powodziowej;
 4. Ochrona osad i pól przed wiatrami oraz gruntów rolnych przed erozją;
 5. Wzbogacenie i ożywienie krajobrazów;
 6. Odwodnienie i osuszanie terenów podmokłych i bagiennych;
 7. Baza pokarmowa dla zwierzyny płowej - polepsza jakość poroża;
 8. Materiał na faszynę do utrwalania brzegów zbiorników wodnych i rzek;
 9. Wykorzystanie kilku gatunków na żywopłoty i żywokoły do ogrodzeń;
 10. Oczyszczalnie ścieków komunalnych stosując tzw. "wierzbę ekologiczną";
 11. Przemysł famaceutyczny do produkcji salicyny z kory wierzby;
 12. Do celów ozdobnych poprzez szczepienie i dobór form ozdobnych;
Wierzby drzewiaste działają jak pompy wodne i dzięki temu mają duże znaczenie fitomelioracyjne w obniżeniach terenu, w depresjach i na polderach. Wierzby drzewiaste wyparowują najwięcej wody spośród drzew liściastych rosnących w naszym kraju. Przykładem tutaj może być wierzba biała Salix alba, której 1 m2 liści wyparowywuje 159 litrów wody.

Od dawien dawna stosuje się wierzby drzewiaste do umacniania i utrwalania brzegów zbiorników wodnych oraz potoków i rzek. Dzięki elastyczności pędów, łatwości ukorzeniania i regeneracji wierzby drzewiaste nadają się w sposób szczególny do ochrony gruntów powyżej linii brzegowej przed uderzeniami fal. Wierzby drzewiaste posadzone na brzegach górskich potoków zmniejszają prędkość wody od 18 % do 70 %.

Wierzby drzewiaste stosuje się także w skrajnie trudnych warunkach, jakie występują wokół wielkich zbiorników wodnych, gdzie poziom wody w pobliżu zapory podnosi się w okresie wiosny o 3 - 4 m, a fale osiągają wysokość do 2 m. Wierzba biała i Wierzba krucha mają zastosowanie przy rekultywacji wyeksploatowanych i osuszonych dołów potorfowych. Omawiane wierzby drzewiaste są także pomocne do walki z piaskiem, niesionym przez wody powodziowe. Powodują one często zmniejszenie prędkości wody i szybkie osadzanie piasku. Wierzby drzewiaste można także stosować dla ochrony przed silnymi, słonymi wiatrami w rejonach nadmorskich.

Wierzby drzewiaste z kilku powodów nadają się znakomicie do zakładania pasów wiatrochronnych, gdyż są one odporne na działanie wiatru, łatwo je mnożyć a ich system korzeniowy pomimo, że jest głęboki nie wpływa niekorzystnie na rośliny uprawiane na gruntach rolnych. W wielu krajach są sadzone jako zasłony przeciwwietrzne w celu ochrony sadów.

Wierzby drzewiaste sadzi się także w ramach rekultywacji terenów przemysłowych i w strefach ochronnych wokół fabryk ze względu na odporność na różnego rodzaju zanieczyszczeń środowiska oraz ze względu na ich pionierski charakter na terenach zakwaszonych i na terenach z brakiem wody oraz substancji organicznej. Podobne zastosowanie mogą znaleźć wierzby drzewiaste na silnie toksycznych wysypiskach śmieci.

Reasumując nasza firma działająca od 1993 roku specjalizuje się w produkcji różnych gatunków i odmian wierzb drzewiastych używanych do różnych celów. Posiadamy także dwie sprawdzone odmiany wierzby wiciowej Salix viminalis "gigantea" oraz Salix viminalis "0 82". Obie wierzby cechują się bardzo dużym przyrostem rocznym oraz dużą produkcją masy drzewnej wykorzystywanej do celów energetycznych.

Aktualnie problem hodowli wierzby do celów energetycznych jest mocno nagłaśniany w prasie fachowej oraz w dziennikach ogólnopolskich. Przykładem może być ciekawy artykuł Krystyny Forowicz "Energia - zrównoważony rozwój - pieniądze na wierzbie" opublikowany w "Rzeczpospolitej" w dziale "Człowiek i ekologia " Nr:015/76 z dnia 31-03-2003 roku. Streszczenie artykułu także podamy na naszej stronie internetowej.

Firma nasza prowadzi sprzedaż sadzonek ukorzenionych w 1-rocznych, 2-letnich i 3-letnich oraz na zamówienie sprzedaż zrzezów [ sztobrów ] o długościach: 20 cm, 30 cm, 40 cm oraz do szczepień form ozdobnych o długościach: 100, 150, 200 i 250 cm. Chętnym do założenia plantacji wierzby na cele energetyczne i inne udzielamy bezpłatne porady telefoniczne oraz odpłatne w przypadku opracowania planów nasadzeń oraz możliwości wykorzystania surowca.

opracował: dr inż. Jan Czart

[autor zna liczne plantacje energetyczne na terenie Austrii, Danii i Szwecji oraz w Polsce]

PORADNIK UPRAWY WIERZBY ENERGETYCZNEJ

OFERTA SPECJALNA NA WIERZBĘ ENERGETYCZNĄ

 
  Copyright (c) 2000-2005 Las Prywatny AB Wykonanie: Krzysztof Czart